Radiologia stomatologiczna

W Dentest Clinic wiemy, że sukces w leczeniu stomatologicznym zależy od doświadczenia i wiedzy lekarza popartej nowoczesną diagnostyką. Diagnostyka radiologiczna jest podstawowym i niezbędnym elementem w leczeniu stomatologicznym, ponieważ pozwala na bardzo dokładną ocenę stanu zębów oraz otaczającej je kości.

W Dentest Clinic posiadamy wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownię radiologiczną, dzięki czemu możemy zaoferować wykonanie niezbędnych badań podczas wizyty. Umożliwia to dokładną diagnostykę i zaplanowanie leczenia oraz pozwala zaoszczędzić cenny czas. Zaawansowany technologicznie sprzęt radiologiczny zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo przeprowadzonych badań. Wszystkie zdjęcia wykonywane są techniką cyfrową, co gwarantuje ich wysoką jakość oraz znacznie obniża dawkę promieniowania. Pracownia radiologiczna w Dentest Clinic wykonuje pełen zakres zdjęć:

  • zdjęcia zębowe metodą radiowizjografii
  • zdjęcia skrzydłowo - zgryzowe
  • zdjęcia pantomograficzne
  • zdjęcia cefalometryczne
  • tomografię komputerową CBCT


W jakim celu wykonuje się te badania?

Zdjęcie zębowe to punktowe zdjęcie rentgenowskie wykonywane na fotelu stomatologicznym podczas wizyty. Jest to najczęściej wykonywane zdjęcie obejmujące zwykle 3-4 sąsiednie zęby oraz otaczającą je kość i ma zastosowanie najczęściej podczas leczenia kanałowego (kwalifikacja, planowanie leczenia, jego prowadzenie i ocena wyników terapii) oraz chirurgii stomatologicznej (ocena korzeni zębów kwalifikowanych do ekstrakcji, ocena wgajania się implantów).

Zdjęcie skrzydłowo - zgryzowe to zdjęcie, które jest często wykonywane podczas badania stomatologicznego w przypadku podejrzenia próchnicy. Widać na nim jednocześnie korony górnych i dolnych zębów bocznych oraz mniejsze lub większe fragmenty otaczającej je kości. Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe są bardzo przydatne w diagnostyce zmian próchnicowych, zwłaszcza na powierzchniach stycznych.

Zdjęcie pantomograficzne, zwane często panoramą, to zdjęcie przeglądowe, które uwidacznia wszystkie zęby (wyrznięte, wyrzynające się i zatrzymane) oraz kości szczęki i żuchwy, zatoki szczękowe oraz stawy skroniowo - żuchwowe. Stanowi pierwszy i podstawowy element do prawidłowego zdiagnozowania i rozpoczęcia leczenia. Obecnie zdjęcie pantomograficzne stało się podstawowym badaniem przesiewowym, które powinno być wykonywane w celu uzupełnienia informacji o strukturach jamy ustnej niewidocznych podczas badania klinicznego. Zdjęcia panoramiczne wykonujemy pacjentom z następujących wskazań:

  • planowanie leczenia ogólnostomatologicznego
  • planowanie leczenia protetycznego
  • planowanie leczenia implantologicznego
  • planowanie leczenia ortodontycznego
  • ekstrakcje zębów zatrzymanych

Cefalometria to rodzaj badania radiologicznego, które pokazuje czaszkę i narząd żucia z boku. Jest ono wykorzystywane głównie w diagnostyce wad zgryzu oraz planowaniu leczenia ortodontycznego. Dokładne zdjęcie struktur kostnych twarzy, tkanek miękkich i twardych, zatok przynosowych oraz ułożenia podniebienia pozwala na dokładną diagnozę ewentualnych wad zgryzu i ich przyczyny. To niezbędny element leczenia ortodontycznego – pozwala na dobór odpowiednich metod i narzędzi, które przywrócą piękny uśmiech. Niekiedy zdjęcie to wykonuje się również w trakcie leczenia, aby ocenić poczynione postępy.

Tomografia wiązki stożkowej – CBCT jest nowoczesną, nieinwazyjną, szybszą i bezpieczniejszą odmianą konwencjonalnej tomografii komputerowej stworzoną dla stomatologii. Zastosowanie promieniowania w postaci wiązki stożkowej skutkuje niską dawką promieniowania oraz znacznym skróceniem czasu badania. Skan, w trakcie którego powstaje kilkaset obrazów, trwa od kilku do kilkunastu sekund. Rezultatem jest trójwymiarowe odwzorowanie zarówno tkanki kostnej, jak i tkanek miękkich pacjenta, które można wielokrotnie przetwarzać, obrabiać i mierzyć, co ogromnie rozszerza możliwości diagnostyczne. Precyzyjna analiza anatomii twarzoczaszki, przebiegających nerwów, umiejscowienia korzeni zębów, budowy zatok umożliwia najdokładniejszą diagnostykę, precyzyjne planowanie zabiegów, ocenę potencjalnego ryzyka oraz leczenie. Jako lekarze mamy możliwość obejrzenia zębów z każdej strony, ale też wgląd do ich wnętrza dzięki przekrojom warstwowym. Jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie nieprawidłowości i zaburzenia zarówno w ich wnętrzu, jak i w tkankach okolicznych. W nowoczesnej stomatologii tomografia komputerowa CBCT jest niezbędnym narzędziem przy takich zabiegach jak: implantacja, regeneracja kości, leczenie kanałowe, czy kompleksowe leczenie protetyczne.


Czy badania radiologiczne są bezpieczne?

Obecnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, środków ochrony, a także nieustannemu rozwojowi sprzętu, podczas badania radiologicznego ekspozycja organizmu człowieka na działanie promieni jest znikoma. W Dentest Clinic stosujemy wyłącznie radiowizjografię cyfrową, która daje nawet o 90% mniejsze promieniowanie niż tradycyjny rentgen analogowy, a dodatkowo pozwala na dokładną diagnostykę i błyskawiczne przeniesienie zapisu na ekran komputera.