Protetyka stomatologiczna

Protetyka

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii, który skupia się na wykonywaniu specjalistycznych uzupełnień braków w obrębie uzębienia.

Do protetyka w Dentest Clinic warto udać się, jeśli cierpimy z powodu pojedynczych lub mnogich braków w uzębieniu, mechanicznych urazów zębów, całkowitego bezzębia lub gdy nasze zęby wymagają estetycznej korekty. W ramach protetyki stomatologicznej najczęściej wykonywane są: korony, licówki, mosty protetyczne i protezy.

W Dentest Clinic oferujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu protetyki, której głównym zadaniem jest uzupełnienie braków w uzębieniu, odbudowa zębów i poprawa estetyki uzębienia. W zależności od rodzaju i skali problemu u naszych Pacjentów wykonujemy uzupełnienia protetyczne stałe (protezy stałe) lub ruchome (protezy ruchome). Wszelkie działania poprzedzone są rzetelną konsultacją i diagnostyką protetyczną.

Zakres leczenia protetycznego w naszej klinice obejmuje m.in.:

  • protezy ruchome (m. in. protezy szkieletowe, protezy akrylowe, protezy elastyczne)
  • protezy na zatrzaskach
  • protezy na implantach
  • korony (w tym korony pełnoceramiczne, korony na podbudowie cyrkonowej i metalowej)
  • mosty
  • licówki porcelanowe i kompozytowe
  • ocenę stabilności zgryzu
  • nakłady onlay/inlay/overlay ceramiczne i kompozytowe
  • mosty adhezyjne AET
  • implantoprotetykę